Supra Ply 3.4S

115 kr/m
Lägg i varukorgen
Mer produktinformation
Lagervara (Skickas inom 1-2 arbetsdagar)
Fri frakt över 1500:-

Angivet pris är per lösmeter!

Ply - fyrkantig idé med stora förtjänster där den rektangulära konstruktionen premierar dynamiken i musiken.

Andra effekter är ett minskat störfält.

Topptestade Ply.3.4S, är en skärmad upplaga av Ply-3.4, där Du ansluter skärmen till jord i förstärkaränden för att få mindre störningar.

Som övriga Supra modeller har Ply-3.4S tennpläterade kardeler och den igenkännetecknande is-blå finishen.

Modell
Ply 3.4S
Varumärke
Jämför produkt

Tennplätering - ett Supra-koncept för renare ljud

Tenn har högre resistans än koppar och skyddar också kopparn från korrosion. Det minskar då strömhoppen från tråd till tråd över illaljudande oxiderade ytor och mer av signalen passerar i den rena kopparn inne i trådarna. Tennlagret minimerar även skineffekten genom att trådarna fungerar som semi-Litz.Strålar mindre

Supra skärmade högtalarkablar avger mindre störstrålning till lågnivåkretsar, ingångar och signalkablage. En vanlig oskärmad högtalarkabel kan avge mer störfält än en ordinär elkabel. Den ökande tätheten av signalkablage bakom förstärkare och signalkällor gör det viktigt att minska denna strålning. Störfältsminimering rekommenderas i

alla fasta installationer.Ply - ett logiskt och fysikaliskt koncept, djupgående förklaring

Långt innan man fokuserar på esoteriska effekter som t.ex. kristallgitter och annan akademisk ledarmetallurgi i en kabel bör man titta på den geometriska konstruktionen av kabeln. Det är denna som styr de mest avgörande parametrarna. De kan delas in i två grupper:

A. Dynamiska parametrar som kapacitans, induktans, skin-effekt och proximity-effekt.

B. Statiska parametrar som karaktäristisk impedans och resistans.

Alla parametrar skapar förluster i kabeln. Dessa vill vi alltså minska. De mest hörbart störande parametrarna är de dynamiska medan de statiska märks mindre. Musiken är en komplex signal av samtidigt varierande amplitud, frekvens och energi. Alltså varierar de dynamiska förlusterna hela tiden. De påverkar särskilt transienterna som är viktiga för rymddefinitionen i musiken.Vid kabelkonstruktion stöter man på vissa designproblem. Nästan alla parametrar arbetar mot varandra. Minskar man en så ökar en annan. Därför måste man välja ut vilka parametrar som påverkar mest i respektive applikation. För att studera detta har Supra utvecklat en mätmetod med vilken

de avläser signalskillnaden mellan ena och andra änden av en kabel, dvs förlusterna. Lasten för en högtalarkabel är lågimpediv och kabeln är då mer en strömförmedlare än ett spänningsmedium. Därför är induktansen av större

betydelse än kapacitansen. Eftersom skin-effekten och proximity-effekten också beter sig som induktanser så är de också viktiga.

Tjockare kablar har normalt högre skin-effekt. Tunnare kablar, å andra sidan, har högre resistans och man får i de flesta fall kompromissa. Dock inte med Ply. Även induktans och kapacitans verkar åt motsatt håll till varandra men i

det fallet behöver Supra inte kompromissa eftersom kapacitansen har mindre betydelse. Det är detta som är Ply-konceptet.

Det finns många high-end högtalarkablar på marknaden där de båda ledarna är separerade från varandra med ett liv. Detta är ett sätt att minska kapacitansen. Men ju längre isär ledarna är desto högre blir induktansen, den förlustfaktor som påverkar mest. Enligt Ply-koncept skall ledarna

ligga så nära varandra som möjligt och med så stor yta som möjligt.Resistans: 5.1 Ohm/km

Induktans: 0.20 uH/mMått: 7.3 x 7.3 mm
Produktens vikt: 156 gram/meter

Modell
Ply 3.4S
Varumärke
Jämför produkt