Mäter spänning och visar fas

Ludic Audio Zeus polarity checker - faspenna

199 kr / st
Lägg i varukorgen
Mer produktinformation
Lagervara (Skickas inom 1-2 arbetsdagar)
Fri frakt över 1500:-
Garanti i 24 månader

Rätt fas ger bl a bättre musikupplevelser

Våra apparater är gjorda för att sitta i en fas, men vi har 50 % risk att det blir fel eftersom vi oftast kan vrida kontakten åt "båda håll", vilket man inte kan göra i många andra länder.

Sitter en maskin fel strålar den mer, drar mer ström och presterar sämre. Mindre musikalitet som oftast är enkel att höra.

Denna fastestare visar var fasen ligger (slutet av "V") om man ser en trepolig strömkontakt. Detta syns på displayen (flest tecken innebär rätt fas).

Den mäter även spänning i uttaget.

Ett ovärdeligt verktyg! Fasligt bra att ha!

Modell
Zeus polarity checker - faspenna
Varumärke
Jämför produkt

Ludic Zeus polaritetstestare är en unik enhet som är extremt användbar för att optimera din ljudinstallation med hänsyn till de kvarvarande jordströmmarna i den.

Men det är också praktiskt när spännings-, fas- och kabelavbrottstestare för alla typer av elektriska apparater i och runt huset:
● Testaren fungerar utan batteri och är därför alltid omedelbart redo att användas!● LCD-displayen på testaren visar den elektriska spänningsskillnaden mellan din kropp (=jord) och varje föremål som rörs med skruvmejselbladet.● Testaren mäter 12V till 230V, AC- och DC-spänning i visningssteg på 12, 36, 55, 110 och 220V, och kanäven indikera närvaron av elektriska fält.● Testaren är mycket känslig och säker: den mätande läckströmmen är mindre än 3 mikroampere.● Varning: testaren kan inte användas med utrustning där AC- eller DC-spänningar överstiger 250 Volt råder!
● Ludic Zeus-testaren kan mätas på två sätt:
1. Direkttest = Spänningsmätning: När du trycker på knappen 'Direkttest' medan skruvmejselbladet är mot något föremål som ska mätas, anger den högsta siffran som visas på displayen den elektriska spänningen som finns där spänningen på. En mer exakt uppskattning kan erhållas genom att ställa in ljusstyrkan för detta högsta värdeför att beaktas. Det kan vara bra att se skärmen från en annan vinkel.
2. Induktans/brytpunktstest = avkänning av elektriska fält: Tryck på knappen 'Induktans/brytpunktstest' och håll skruvmejselbladet nära föremålet som ska testas, detta behöver inte nödvändigtvis röra. Med denna mätmetod indikerar ljusstyrkan hos den "blixtformade" symbolen på skärmen styrkan hos elektriska fält som genereras av elektrisk utrustning och ledningar som utstrålas. Denna mätmetod är användbar för att lokalisera strömförande ledningar, avbrott däri och statisk elektricitet.
Optimeringen av din ljudinstallation med Ludic Zeus spänningspolaritetstestare:
Viktigt!
För att kunna utföra optimeringsproceduren korrekt och utan problem är det mycket viktigt för dig att du först bekantar dig med punkterna 1 till 4 nedan och följande tips.
Optimeringsproceduren:1. Först och främst måste varje enskild enhet i din ljudinstallation vara helt elektriskt isolerad från sin omgivning för att kunna tillverkas.
För att göra detta, koppla ur alla anslutningar (ljudanslutningskablar och till och med högtalarkablar och radio/TV-anslutningar) mellan och med utrustningen i din installation och dra ut alla lämpliga nätkontakter från uttagen.
Se också till att det inte finns några andra elektriska strömvägar mellan din utrustning eller lämnas till jord; detta till exempel via metallhöljen som har direktkontakt med varandra eller längs metallstöd. För fullständighetens skull bör även alla volymkontroller vara avstängda.
2. Hitta och markera nu fasen (= spänningsförande pol) för alla uttag som du använder för din installation med spänningstestaren, med hjälp av dess 'Direkttest'-knapp.
3. Utför nu steg A till C successivt för varje enskild enhet som ska optimeras och som ingår i din ljudinstallation.
Obs: När du testar varje enskild enhet bör alla andra i din installation kopplas ur för att dras!
A. Koppla in enheten, slå på den och använd testarens 'Direkttest'-knapp för att kontrollera den återstående växelspänningen som finns på den lokala ljudjorden; tryckte detta med skruvmejselbladetmot den yttre metallkontaktringen (=ljudjord) på någon (Tulip/Cinch) linjenivåingång eller -utgång.
B. Stäng av apparaten, sätt i dess nätkontakt i omvänt läge (roterad 180 grader) i uttaget, slå på enheten igen och mät återstående växelspänning igen enligt beskrivningen i punkt A.
C. Nätkontaktspositionen där den lägsta AC-restspänningen mäts (optimalt läge) ger också automatiskt den lägsta restjordströmmen för enheten.
Stäng av enheten och markera nu sidan av nätkontakten som var ansluten i det optimala läget till fasen (redan markerad i punkt 2) i vägguttaget.
Genom att på så sätt markera både nätkontakterna och uttagen kan den optimala nätkontaktens position lätt hittas igen.
Koppla bort den optimerade enhetens nätkontakt från vägguttaget och fortsätt vid punkt A med nästa enhet tills all din ljudutrustning har optimerats.
4. Efter att punkt 3 har slutförts kan alla anslutningar återupprättas, varvid man ser till att strömkablarna så långt som möjligt från ljudkablarna, högtalarkablarna och höljena till ljudutrustningen hålls; Detta för att säkerställa att ströfälten från nätsladdarna har en minimal påverkan.
De återstående jordströmmarna är nu minimerade och din ljudinstallation kommer att låta renare.
Störningar från elnätet (som växlingsklick etc.) blir också svårare att nå om ljudsignalen kan tränga igenom.
Några tips:I vissa länder kan nätkontakter utrustade med en jordningspol inte kopplas in i vägguttaget tvärtom.
Elektrisk utrustning försedd med en nätkontakt försedd med jordanslutning MÅSTE strömförsörjas från ett jordat uttag.
Det är inte nödvändigt att använda sådana enheter. testaren optimerar; det finns ingen kvarvarande växelspänning och testaren indikerar ingenting.
För att få den mest exakta och objektiva avläsningen av den återstående växelspänningen som finns på en enhet är det viktigt att få följande.
-Rör endast enheten som ska mätas med testaren. Rör inte vid annan elektrisk utrustning med din kropp på.
- Dra nätsladden till varje enhet som testas så direkt från den som möjligt; detta beror på påverkan av det elektriska ströfältet från nätkabeln på enhetens återstående växelspänning till ett minimum.
-För att få en mer exakt uppskattning av AC-restspänningen är det bra att justera ljusstyrkan för det högsta siffran som anges på testarens display. Det kan vara användbart att visa från en annan vinkel.
(När man jämför kvarvarande växelspänningar vid olika nätkontaktspositioner är det mer exakt att alltid använda samma avläsningsvinkel).
-När det, trots att du har tagit hänsyn till ovanstående tips, det inte finns någon skillnad i återstående växelspänning mellan de två nätkontaktens lägen, kan följande ytterligare åtgärder vidtas:-Ta bort eller åtminstone dra bort enheten från andra elektriska apparater och kablar från elnätet.
– Förbättra den elektriska jordningen av din kropp genom antingen centralvärme, en vattenkran, jord på elnätet (eller till och med en vägg eller marken) med din andra hand. Detta är dock sällan nödvändigt.
– När en spänningsavläsning inte kan erhållas på testaren kommer enheten att fungera på något sätt jordad.
Om detta beror på anslutning till ett jordat uttag är det inte nödvändigt att optimera eftersom dess restjordströmmar i alla fall urladdas till jord.
Men om enheten inte är jordad, kontrollera att det inte finns någon annan elektrisk strömväg till jord,
(t.ex. genom metallhus i direkt kontakt med varandra eller längs metallstöd) och avbryt denna väg.-Med vissa enheter är den indikerade återstående växelspänningen i båda lägena av nätkontakten större än eller lika med 110 volt.
Att direkt vidröra sådana enheter kan vara farligt (risk för elektriska stötar) eftersom det finns ett stort "läckage" från elnätet.
Enheten är med stor sannolikhet utrustad med en jordad kontakt och du bör ENDAST ansluta den till jordade uttag.
Men om apparaten inte har en jordad kontakt kan det vara bra att göra en elektrisk anslutning från boxskruvarna, helst till elnätets skyddsjord, eller till centralvärmen eller en vattenkran.
Dra alltid ur stickkontakten ur uttaget först!
Obs: Om mer än en ljudenhet i din installation är ansluten till jord finns det risk för att man inför så kallade jordslingor.
Notera:
Ett kort ord om de återstående jordströmmar som finns i din ljudinstallation:
Eftersom den mesta utrustningen i din ljudinstallation får ström från elnätet, finns det i allmänhet aDen resulterande AC-restspänningen (brum och brus) överförs till alla höljen och ljudjordar.
På all audioenheter är dessa kvarvarande växelspänningar olika i styrka (och/eller fas) och de kommer att utjämnas med hjälp av jordströmmar som flyter genom skärmarna på dina ljudkablar.
Dessa så kallade restjordströmmar är i allmänhet av samma storleksordning (microAmps) som ljudsignalströmmar som flyter på linjenivå över samma kablar överförs.
Som ett resultat påverkas deras störningar som påverkar bland annat detaljerna och öppenheten i ljudbilden av vanliga obalanserade kablar nästan alltid närvarande.
Med Ludic Zeus spänningspolaritetstestare är det enkelt att optimera din ljudinstallation på ett sådant sätt att dess restjordströmmar elimineras eller åtminstone, vilket hörbart förbättrar ditt ljudsystems prestanda.
Ludic audio frånsäger sig allt ansvar för skador av något slag som orsakats av användningen av spänningstestaren eller av aktiviteter som beskrivs i denna manual.
Tänk alltid noga och var mycket försiktig när du arbetar nära högspänning!
Använd alltid testaren först för att kontrollera om det finns några farliga spänningar.

Modell
Zeus polarity checker - faspenna
Varumärke
Jämför produkt